27-4-2013 Výsadba nových stromků nedaleko Brna

Účastníci: Petr, Tomáš, Veronika, Dominika Byl jsem vyzván abych v krátkosti přiblížil naši první vysazovací akci, která proběhla v sobotu 27.4.2013.  Takže to nejdůležitější :  vysadili jsme společnými silami 300 kusů Dubu zimního – Quercus petraea . Jednalo se o lokalitu nedaleko Kuřimi a konkrétně šlo o doplnění výpadků na loni vysázených místech. Účast byla ...
Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás