Stromové kaple

KAPLE VNITŘNÍHO TICHA

Kaple vnitřního ticha je odpovědí na tuto rychlou a pomíjivou dobu.
Čtyřiadvacet stromů vytvoří duchovní prostor pro ztišení.
Pro radost. Pro další generace.
Vznikne tak symbol kontinuity, který budou ve své plné kráse, majestátnosti
a plnosti vnímat až naši potomci.

Jednou se větve stromů propletou a kmeny vytvoří sloupoví.
Vnitřní prostor kaple bude rezonovat s vnitřním prostorem v lidech samotných.
Vnitřní prostor se stane domovem.

První stromová kaple byla vysazena na měkkém horizontu
za humny vesnice Nová Lhota v Bílých Karpatech.

O průběhu akce se více dozvíte tady.

Projekt se zrodil u tvůrčí skupiny NaOkraji.
Autorkou textů a ilustrací je Hanka Matějková.

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás