Nová Lhota podzim 2018

Nová Lhota podzim 2018
Vážení přátele Jedna z akcí, které se naše sdružení účastilo a přispělo k vysázení nových stromů došlo v naší oblíbené destinaci, a to v Nové Lhotě na hodonínsku. Do obce se velice rádi vracíme, jednak díky obrovské podpoře našeho sdružení od místního starosty a také proto, že se vždy rádi podíváme, jak se daří našim ...

Sázení Louka 2018

Letošní druhé sázení proběhlo opětovně v Bílých Karpatech, konkrétně v obci Louka. Takto viděla událost jedna z našich příznivkyň, které tímto moc děkujeme za pomoc s chodem Větvení. Louka 2018 Většina z nás se sešla již v pátek k večeru, kdy jsme měli možnost se mezi sebou seznámit hravou formou a taky se blíže seznámit ...

Bělokarpatské solitery

Bělokarpatské solitery
Vážení přátelé stromů v krajině, druhé jarní sázení roku 2018 proběhlo tradičně v Nové Lhotě, naší nejčastější sázecí lokalitě. Tentokrát jsme se s místním starostou dohodli, že se pokusíme vysázet klasický bělokarpatský prvek, a to jsou solitérní stromy v krajině. Okolo obce tedy byly v loukách vysázeny lípy, javory a hrušně. I když byly vytypovány ...

Výsadba švestek v obci Vracovice

Výsadba švestek v obci Vracovice
Jak už je to v našeho spolku zvykem, tak se do některých obcí opakovaně vracíme. Letos na jaře jsme se proto ocitli v obci, kde jsme sázeli před rokem. Vracovice jsou tak jedna z těch perspektivních obcí, kde místní samosprávě záleží i na svém okolí. Loni na jaře vznikla krásná cca 800m dlouhá třešňová alej. ...

Moutnice- Stromová „kaple“

Moutnice- Stromová
Poslední akcí našeho sdružení na podzim 2017 Větvení byla realizace stromové kaple nedaleko obce Moutnice jižně od Brna. Pro realizaci byl zvolen prostor v nově budovaném biocentru. Uprostřed biocentra se nacházel prázdný prostor, který jakoby vybízel k realizaci dalšího vegetačního krajinného prvku. Po dohodě s místním starostou jsme se rozhodli obec zapojit do projektu „stromových ...

Výsadba sadu u obce Langau (Rakousko)

Výsadba sadu u obce Langau (Rakousko)
Další akcí, na které jsme se letošní podzim podíleli, byla organizována hlaavně Jihomoravský krajem. V rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem byla uspořádána konference Aleje života a následně výsadba v Rakousku. Jihomoravský kraj v rámci svého projektu Zdravý jihomoravský kraj uspořádal s konferenci zabývající se stavem krajiny, problematikou půdy, možností nápravy nových i starých problémů a ...

Velatice u Brna- podzim 2017

Velatice u Brna- podzim 2017
Vážení příznivci První sázení s Větvením z letošního podzimu se uskutečmilo nedaleko Brna v obci Velatice. Samotná lokalita se nachází nad obcí na jejím severovýchodním okraji. Na lokalitě bylo s pomocí místních lidí vysázeno stromořadí tvořené hodně neobvyklým druhem stromů, a to Jeřáby břeky (Sorbus torminalis). Jednotlivé stromy si místní lidé zasázeli pro své děti, ...

Jarní sázení v Nové Lhotě 2017

Jarní sázení v Nové Lhotě 2017
Sázení v Nové Lhotě 2017 – jaro Již v pátek se vypravil úderný tým vyměřit a ideálně i vybagrovat díry pro stromy, abychom pak mohli druhý den sázet bez komplikací a zdržování. Jak jsme se autem blížili k Nové Lhotě a stoupali pomalu vzhůru nadmořskými metry, tak jsme se postupně nořili do mlhy čím dál víc. Ještě u ...

Třešňové stromořadí u obce Vracovice

Třešňové stromořadí u obce Vracovice
Letos na jaře je naše moravská krajina zase bohatší o velmi důležitý prvek zeleně. V prostředí rozlehlých zemědělských pozemků u obce Vracovice na znojemsku, kde zeleň velmi chybí, přibyl další potřebný zelený pás. Okolo budoucí cyklostezky roste nová téměř půl kilometru dlouhá třešnová alej. Celkem 80 stromů tvoří 800 mětrů dlouhé stromořadí a jedná se ...

Sázení Kaple Ve Větru u Radějova

Sázení Kaple Ve Větru u Radějova
Pro nás Větevníky začala výprava už v pátek, kdy jsme ve spolupráci s panem starostou a místním traktoristou připravovali do posledních paprsků slunečních místo k výsadbě tak, abychom to druhý den s místními z Radějova stihli v rozumné době a na místě neumrzli. Totiž velmi příhodné pojmenování kaple „ve větru“, až příliš dobře ctilo svému ...

Sázení v Rudce

Sázení v Rudce
„Ať tu po nás neco zbyde, ne?“ 42 ovocných stromků. Pozdní odpoledne. Krásná atmosféra. Sázení 22.10. v Rudce u Domašova za účasti místních obyvatel všech generací. A po sázení i teplé pohoštění a vřelé přijetí, místní sbor zazpíval (mimo jiné) i písničku složenou na počest nové aleje. Doufáme, že vysazeným třešním a hrušním bude dařit ...

Sázení Kaple vnitřního ticha v Nové Lhotě

Sázení Kaple vnitřního ticha v Nové Lhotě
Ve dnech 21.4.-23.4. 2016 jsme s naším sdružením Větevní z.s. měli tu čest stát u zrodu stromové kaple v Nové Lhotě. V měkkém reliéfu Bílých Karpat, za humny obce, můžeme podél cest okolo lokality Mezicestí najít několik starých křížků, které poukazují na spirituální rozměr kraje. Tento potenciál místa jsme se pokusili rozvinout v plnohodnotný génius loci vysazením stromové kaple: ...

Jarní sázení v Rájci-Jestřebí

Jarní sázení v Rájci-Jestřebí
V sobotu 2.4.2016 si vysázeli místní občané v Rájci-Jestřebí za drobné asistence Větvení jabloňovou alej podél polní cesty v lokalitě Háj. Bylo vysázeno 16 jabloní starých odrůd (Matčino, Croncelské, Řehtáč soudkovitý). V krásném jarním dopoledni šla práce hezky od ruky a vládla příjemná atmosféra. Podnět k výsadbě dal a organizaci zařídil pan Pavel Perout z Rájce-Jestřebí. ...

Výsadba stromořadí v Šošůvce

Výsadba stromořadí v Šošůvce
Letošní podzimní sázení se uskutečnilo v obci Šošůvka na Blanensku. Na realizaci stromořadí byl vybrán obecní pozemek podél polní cesty v prostoru rozsáhlých zemědělsky a pastevecky využívaných ploch, kde je obecně kritický nedostatek vzrostlé zeleně. Společný záměr se stal i společným dílem a za pomoci členů a příznivců občanského sdružení Větvení, pana starosty Stanislava Šindelky a místních ...

Jarní sázení v Božicích a výsadba zdejší aleje života

Jarní sázení v Božicích a výsadba zdejší aleje života
Letošní jaro bylo v obci Božice na Jižní Moravě dost živo. Dokonce se o jednom víkendu 2 a 3. května vysázely dvě aleje. Ta sobotní, ovocná nově lemuje cestu mezi Božicemi a jejich místní částí Kolonií u Dvora. Dožitá jabloňová alej byla defakto nahrazena novou výsadbou třešní, jabloní a švestek. Akce se zůčastnilo mnoho místních ...

Druhý ročník konference Aleje života a založení Aleje života v Dolních Bojanovicích

Druhý ročník konference Aleje života a založení Aleje života v Dolních Bojanovicích
Konference Aleje života spojená s výsadbou aleje ovocných stromů místními rodinami se uskutečnila ve dnech 10. a  11. dubna  2015 v obci Dolní Bojanovice na Hodonínsku. Cílem druhého ročníku akce bylo informovat zúčastněné starosty a starostky  o významu alejí a způsobech, jakým přispívají k ekologické stabilitě krajiny, také o praktických aspektech  přípravy a realizace výsadeb. Konferenci zahájila ...

Výsadba ovocného stromořadí v Rajhradě

Výsadba ovocného stromořadí v Rajhradě
První sázení letošního jara se uskutečnilo na Jižní Moravě v katastrálním území města Rajhrad kde vzniklo, za pomoci členů a příznivců občanského sdružení Větvení, starosty města Rajhrad Mgr. Františka Ondráčka a také místních hasičů, třešňové stromořadí dlouhé cca 200 m. Počasí bylo na jarní měsíce poměrně příznivé a tak se v pohodové atmosféře zrodilo společné dílo, které ...

Rozšiřování aleje života v Louce

Rozšiřování aleje života v Louce
Z pohledu člena Větvení není nic povzbudivějšího, než vědomí, že se některé z našich nápadů šíří a sžívají s lidmi a krajinou, ke kterým jsou směrovány. Přesně takový pocit mám z dění v obci Louka na Hodonínsku. Na jaře zde místní, díky iniciativními přístupu paní starostky Anny Vašicové založili alej života. A jelikož v Louce od té doby nelenili, mohli ...

Hrátky s hlínou a sázení v Bílých Karpatech

Hrátky s hlínou a sázení v Bílých Karpatech
Víkend 18. a 19. října byl zasvěcen sázení. Pozvali jsme kamarády a opět vyjeli do Bílých Karpat. Spolu s Antonínem Okénkou, starostou Nové Lhoty, a Janou Brodeckou z Ekocentra Karpaty jsme ráno vyrazili prodloužit alej, kterou s námi vloni sázela Modrá beruška. Kvůli rozbahněným cestám jsme museli všechen materiál, stromky i občerstvení donést na místo vzdálené zhruba kilometr, ...

Podzimní sázení 18.-19.10., Bílé Karpaty

Podzim je čas barevných listů, draků a samozřejmě také sázení stromů! Jedeme sázet staré odrůdy na naše oblíbená místa v Bílých Karpatech – do Nové Lhoty a Radějova. Také budeme mít příležitost účastnit se prodlužování Aleje života v Louce. Přidejte se k nám o víkendu 18.-19. října. Více informací o události zde. Počet míst je omezen, proto prosíme ...

Sázení v Božicích (Jižní Morava) 4. 10. 2014

Sázení v Božicích (Jižní Morava) 4. 10. 2014
První sázení letošního podzimu se uskutečnilo v obci Božice, v Jihomoravském kraji. Zároveň se jednalo o první vlaštovku, kdy bylo vysazeno více stromů najednou díky firemnímu dárci. Pan Bohuslav Bernard nás nakonec potřeboval spíše jako “otce myšlenky” než nějaké pomocníky, jelikož si všechny náležitosti s povoleními, sháněním stromků, výběrem místa a podobnými formalitami vyřídil sám. ...

Sázení s Modrou beruškou – malá lipová alej v Nové Lhotě

7.6. 2014 Výsadba malé lipové aleje v Nové Lhotě Opět jsme se sešli v Nové Lhotě na sázení stromků a opět s občanským sdružením Modrá beruška, která spravuje komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a také stejnojmenný informační portál na internetu. Společnými silami, za přispění pana starosty Mgr. Okénky a Mgr. Jany ...

Konference Aleje života spojená s výsadbou alejí života v obcích v oblasti Bílých Karpat

První konference se vydařila, máme pro vás záznamy z přednášek. Bílé Karpaty, 11. –  12. dubna 2014 K tématu konference: Krajina nás obklopuje, je součástí našeho života, spoluutváří to, čemu říkáme domov. K tomuto obrazu neodmyslitelně patří aleje i solitérní stromy. To, jakým směrem se bude vývoj krajiny v našem okolí ubírat, záleží na našem vztahu k ní. Chtěli bychom ...

BeneVětve

BeneVětve
Občanské sdružení Větvení uspořádalo benefiční tvořivou dílnu a večerní koncert. Návštěvníci měli možnost vyrobit si dárky pro své blízké ve Vánočních dílnách, nebo ochutnat domácí moučníky, slané i sladké štrůdly a jako předzvěst večerního koncertu také pokrm z červené čočky a mandarinek. Holky ze skupiny Naslouchej Mandarinkám nás pak naladili, že se nám ani domů nechtělo 😉 ...

Výsadba ovocné aleje říjen 2013

Tentokrát jsme „větvili“ v obci Nová Lhota v Bílých Karpatech. Ve spolupráci s o.s. Modrá Beruška, jsme sázeli ovocné stromy – původní staré odrůdy jabloní, durancií, švestek a třešní. Během velmi příjemné akce, za krásného počasí, jsme vysázeli 53 ovocných stromů, čímž vznikla alej dlouhá cca 510 m. Už teď se radujeme z představy, jak ...
Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás