Sázení Louka 2018

Letošní druhé sázení proběhlo opětovně v Bílých Karpatech, konkrétně v obci Louka. Takto viděla událost jedna z našich příznivkyň, které tímto moc děkujeme za pomoc s chodem Větvení.

Louka 2018

Většina z nás se sešla již v pátek k večeru, kdy jsme měli možnost se mezi sebou seznámit hravou formou a taky se blíže seznámit s ideou Větvení.

V sobotu nás již od rána čekalo spousty práce ohledně příprav. Počasí moc nepřálo a bylo značně blátivo. Sázení se dělo na třech místech na katastru obce Louka. Lipová alej a ovocné stromy v dvouřadu u řeky za viaduktem. Druhým místem k sázení byla bývalá skládka, kde se sázelo asi deset jeřábů. A závěrem šest švestek v intravilánu obce mezi zahrádkami. V prvním případě jsme začali úplně od začátku, takže dle projektu jsme vyměřili, kde budou stromy umístěny, vykopali jsme díry, a bylo nachystáno na příchod místních.

Mezitím se někteří Větevníci přesunuli na lokalitu „skládka“, kde celé sázení s místními občany začalo. Nejprve došlo k seznámení veřejnosti se spolkem Větvení z. s. a následně proběhla instruktáž, jak správně zasadit strom a na co dbát a dát pozor. Každá rodina si mohla zasadila jeden strom. Místním patří velké díky za účast, spolupráci i milé občerstvení v tomto nečase, kdy čaj opravdu zahřeje. Po této akci, jsme se přesunuli, zpět na původní místo u řeky za viaduktem a zasadili opět s pomocí místních dalších přibližně třicet stromů. Velké díky patří i mužům hasičské jednotky, kteří nově zasázené stromy řádně zavlažili.

Pak už nás čekala poslední lokalita, kde došlo k částečné obnově švestkového sadu. Tím byla tato část programu úspěšně dokončena. A jelikož jsme se všichni už těšili do tepla, vydali jsme se s místními do hospody, kde jsme celou akci zhodnotili a dali si zasloužené pivo. Po návratu zpět do Nové Lhoty, jsme si, my dobrovolníci z Větvení, připravili společnou večeři a užili si večer ve víru společných her a hudby.

V neděli už jsme se jen odměnili společným výletem po okolí Nové Lhoty a postupně jsme se rozjeli k našim domovům s pocitem dobře odvedené práce, s novými přáteli a pěkným zážitkem.

Lucie Vícenová, příznivkyně VĚTVENÍ

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás