Bělokarpatské solitery

Vážení přátelé stromů v krajině, druhé jarní sázení roku 2018 proběhlo tradičně v Nové Lhotě, naší nejčastější sázecí lokalitě. Tentokrát jsme se s místním starostou dohodli, že se pokusíme vysázet klasický bělokarpatský prvek, a to jsou solitérní stromy v krajině. Okolo obce tedy byly v loukách vysázeny lípy, javory a hrušně. I když byly vytypovány pozemky v majetku obce, tak ne vždy je bylo možné vysázet tak, jak by bylo nejvhodnější s ohledem na krajinný ráz a to často díky neochotě zemědělců objíždět překážky při sekání louky. Doufáme ale, že se jim na náhradních lokalitách bude dařit a vyrostou tak, že se i přesto stanou dominantami.

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás