Výsadba sadu u obce Langau (Rakousko)

Další akcí, na které jsme se letošní podzim podíleli, byla organizována hlaavně Jihomoravský krajem. V rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem byla uspořádána konference Aleje života a následně výsadba v Rakousku.

Jihomoravský kraj v rámci svého projektu Zdravý jihomoravský kraj uspořádal s konferenci zabývající se stavem krajiny, problematikou půdy, možností nápravy nových i starých problémů a jinými zajímavými přednáškami. Jednalo se již o třetí ročník. Konference se konala ve Znojmě v místní besedě. Odborní přednášející, ponejvíce z akademické sféry a nevládních organizací ve svých příspěvcích osvětlili problematiku, které se věnují a která je dnes velmi aktuální. Jednalo se ponejvíce o klimatickou změnu, degradaci půdy, ztrátu krajových a starých odrůd kulturních plodin atd. Konference byla pojata pro starosty a další odpovědné osoby z veřejné sféry, kteří mají možnost ovlivnit osud okolí, kde žijí a působí.

Následující den v návaznosti na konferenci byl vysázen sad v rakouské obci Langau nedaleko od českých hranic. Akce byla pojata jako výsadba sadu s pomocí místních lidí.  Celá výsadba byla velmi dobře zorganizována pracovníky JMK, hlavně paní Brtnickou. Pro samotnou výsadbu byla zajištěna překladatelka, ovocné stromy starých odrůd, plán jejich výsadby a v neposlední řadě i potřeby pro namalování štítků stroů. Díky překladatelce bylo možné se s občany rakouska domluvit, vysvětlit kam a jak mají jednotlivé sazenice být vysázeny. Místní lidé si mohli namalovat cedulku se jménem, či obrázkem, který byl nakonec připevněn ke stromu. Malování cedulek nakonec byla hlavní náplň dětí, které se se svými rodiči zůčastnili sázení.

Původně bylo naplánováno, že bude vysázena alej okolo komunikace spojující obec Šafov (CZ) a Langau (AT). Bohužel na české straně nebyla ochota a dobrá spolupráce s místními odpovědnými osobami, proto bylo přijato náhradní řešení v podobě sadu u rakouských sousedů. Je velkou škodou, že alej, která měla spojovat jak symbolicky, tak i doslova nebyla realizována.

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás