Velatice u Brna- podzim 2017

Vážení příznivci

První sázení s Větvením z letošního podzimu se uskutečmilo nedaleko Brna v obci Velatice. Samotná lokalita se nachází nad obcí na jejím severovýchodním okraji. Na lokalitě bylo s pomocí místních lidí vysázeno stromořadí tvořené hodně neobvyklým druhem stromů, a to Jeřáby břeky (Sorbus torminalis). Jednotlivé stromy si místní lidé zasázeli pro své děti, které budou moci slednovat, jak rostou společně se stromy.

Navíc nedaleko stromořadí břeků byly zasazeny dvě Moruše bílé, v místě, kde je velmi hezký výhled západním směrem na obec. V budoucnu by mezi mimi mohla být umístěna lavička, kde by každý, kdo prochází kolem mohl nachvíli spočinout a pokochat se moravskou krajinou.

Jeřáb břek je naše původní a dnes již hodně vzácná dřevina. Na rozdíl od nejznámějšího Jeřábu ptačího je Břek dlouhověký s velice krásným a tvrdým dřevem. Dřevo se dříve používalo v řezbářství, kdy z něho byly vyráběny např. namáhané části hudebních nástrojů. Listy břeků mají neobvyklou stavbu, trochu podobnou javoru. Listy se na podzim velmi pěkně barví do červena. Na volném prostranství, kde byly stromy vysazeny, tvoří obvykle široce klenuté koruny a dorůstají do cca 15 m. výšky.

Díky těmto všem vlastnostem předpokládáme, že se nově vysázené stromořadí stane krásným krajinným prvkem. Stromořadí bylo založeno na kdysi rozorané mezi, která se díky tomu obnoví a bude znovu plnit svou funkci.

Doufáme, že místní obyvatelé budou pokračovat v sázení stromů svým dětem, a že se lokalita stane místem, kam se budou často a rádi vracet.

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás