Sázení Kaple vnitřního ticha v Nové Lhotě

Ve dnech 21.4.-23.4. 2016 jsme s naším sdružením Větevní z.s. měli tu čest stát u zrodu stromové kaple v Nové Lhotě. V měkkém reliéfu Bílých Karpat, za humny obce, můžeme podél cest okolo lokality Mezicestí najít několik starých křížků, které poukazují na spirituální rozměr kraje. Tento potenciál místa jsme se pokusili rozvinout v plnohodnotný génius loci vysazením stromové kaple: 24 lip srdčitých vysázených na půdorysu obdélníku, jehož strany respektují poměr zlatého řezu, vytvoří v krajině živé místo, které poroste, bude žít a pamatovat si spolu s místními lidmi. S inspirativní myšlenkou stromových kaplí přišli naši přátelé ze sdružení Na Okraji. Vypracování projektu pro kapli se chopil Tomáš a program celé akce detailně rozpracovala Hanka (NaOkraji). Celá událost mohla být realizována jen díky nadšené, plodné a stále trvají spolupráci s panem starostou Tondou Okénkou a Janou Okénkovou. Za jejich neutuchající zapálení pro naše projekty jsme nesmírně vděční.

Jelikož výsadba 24 zhruba 3,5 m vysokých sazenic lip s balem v geometricky přesném tvaru byla časově náročná a jelikož jsme si uvědomovali důležitost sžití tohoto nového místa s lidmi i krajem, rozdělili jsme akci do tří dnů.

Ve čtvrtek jsme začali s vlastním vyměřováním kaple a vytyčením míst pro výsadbu stromů. Díky pomoci ze strany obce a zapojení bagru jsme do soumraku stihli k vykopaným dírám zatlouct část kůlů a mohli se kochat souběžným západem slunce a východem měsíce, který v překrásné krajině plné květů a prodlužujících se stínů oslavoval nadcházející svátek země.

Pátek byl den vskutku nabitý pracovní činností, 3,5 metrové velikány bylo nutno s přesností vsadit do vykopaných děr, zahrabat, zalít, ukotvit, zatlouci zbývající kůly, dodělat ohrádky, úvazky, vytvořit jména patronů pro jednotlivé stromy, přitlouci jmenovky k ohrádkám a připravit místo pro slavnostní otevření. Celý den tak byl ve znamení krásného živého pracovního hemžení v místě vznikající kaple. Živého vzhledem k seznamu úkolů a krásného skrze zapojení dětí ze ZŠ Nová Lhota, místních lidí, členů Větvení i NaOkraji i našich přátel, kteří se sjeli z různých krajů. Všem patří obrovský dík.

Vše bylo připraveno pro slavnostní sobotu. Uvedení stromové kaple v život obce započalo promluvou v novolhotském kostele. Rozrezonováni zpěvem místní scholy jsme se spolu s místními a družebníky z polského Noweho Dwora u Gdaňsku vydali obcí a dále za humna směrem k nové kapli. Poetiku kraje podtrhly básně pana Josefa Horňáčka, které jsme mohli vyslechnout během dvou zastavení přímo hlasem autora. Chůze ve slavnostním průvodu a poezie prohlubující vnímavost k člověku a krajině nás připravila na setkání s nově vysázenou stromovou kaplí i setkávání v ní. Následovala radostná, hřejivá a inspirativní slova Tondy Okénky, Hanky a Marki o spolupráci, kapli a jejím významu, která zazněla před bílou, dosud nepřestřiženou vstupní páskou. Sváteční nálada a radost vrcholily! Po přestřižení bílé pásky jsme mohli za zpěvu písně „Díky za každé nové ráno“ v podání Pavly Vyhnálkové a Vojty Šprynce vstoupit do kaple a procítit její mladý a otevřený prostor. Duchovní význam místa posvětil páter Norbert propojením místa s křesťanskou tradicí. V krajině okolo kaple i v ní jsme strávili ještě další část odpoledne a nechávali v sobě všechny ty krásné pocity doznívat. Pomohly nám k tomu i výborné místní koláčky připravené coby součást slavnostního pohoštění. Návštěva kaple lidmi i s jejich psíkem připomněla otevřenost místa pro všechna boží stvoření. Protože okolní krajina se snoubila s jarem, bylo snadné si představovat, kolik párů si třebas v prostoru kaple řekne v budoucnu své „ano“.

My ve Větvení i naOkraji říkáme rozhodné ano dalším stromovým kaplím a doufáme, že budeme moci přispět ke vzniku dalších v podobně tmelící, lidské a zpěvné atmosféře, jakou během našich akcí potkáváme v Nové Lhotě.

Autorem fotografií je Dan Matějka (NaOkraji, z.s.)

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás