Sázení s Modrou beruškou – malá lipová alej v Nové Lhotě

7.6. 2014 Výsadba malé lipové aleje v Nové Lhotě
Opět jsme se sešli v Nové Lhotě na sázení stromků a opět s občanským sdružením Modrá beruška, která spravuje komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a také stejnojmenný informační portál na internetu.
Společnými silami, za přispění pana starosty Mgr. Okénky a Mgr. Jany Brodecké z ekocentra Karpaty, jsme vysadili sedm lip na začátku cyklostezky u ekocentra. Doufáme, že z nich vyrostou krásné silné stromy, které budou lidem přinášet radost a příjemný stín, včelám a jinému hmyzu sladký nektar a malinkým i větším živočichům útočiště.
Za podporu této akce děkujeme nejen všem zúčastněným, ale také Modré berušce, obci Nová Lhota a ekocentru Karpaty. Sázení podpořila Nadace Veronica a projekt Sondar.

Dále od ekocentra podél cyklostezky pokračuje letos založená Alej života, jednotlivé stromky se pyšní jmény dětí, které je s rodiči sázely a na jejím vzdálenějším bodě stojí informační cedule.

Při této příležitosti jsme se také byli podívat na ovocnou alej vysazenou spolu s Modrou beruškou loni v říjnu a u prvního stromku umístili pamětní ceduli. Z více než padesátky vysazených stromků se daří téměř všem (neuchytily se pouze dvě jabloně, pět švestek/durancií obrazilo novými výhony), což je krásný výsledek podzimního snažení.

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás