Konference Aleje života spojená s výsadbou alejí života v obcích v oblasti Bílých Karpat


První konference se vydařila, máme pro vás záznamy z přednášek.
Bílé Karpaty, 11. –  12. dubna 2014

K tématu konference:
Krajina nás obklopuje, je součástí našeho života, spoluutváří to, čemu říkáme domov. K tomuto obrazu neodmyslitelně patří aleje i solitérní stromy. To, jakým směrem se bude vývoj krajiny v našem okolí ubírat, záleží na našem vztahu k ní. Chtěli bychom přispět k vytváření vztahu občanů k jejich rodné obci a okolní krajině, aby kulturní krajina, dílo našich předků, zůstala zachována a dále se rozvíjela. Na konferenci „Aleje života“, pořádané v krásném prostředí Bílých Karpat, se tématu stromů, alejí a krajiny domova dotkneme na úrovni historické, estetické i praktické. Jedním z hlavních cílů setkání je představení myšlenky alejí života, alejí založených poblíž obce, kam se s každým narozeným dítětem zasadí strom. Strom, který může člověku připomínat místo, kde má kořeny, kde lze žít, či kam se vracet. Alej života se tak stane „živou kronikou“.

Konference byla určena především pro starosty obcí a byla podpořena projektem Sondar.

 

Přehled přednášek:

RNDr. Luděk Šefrna CSc. (video z přednášky zde)

(Karlova Univerzita, odborník na geoekologii. Mimo jiné spoluorganizoval expedici k pramenům Amazonky)

Vývoj krajiny a krajina jako výslednice přírodních a lidských vlivů


Ing. Milan Sáňka Dr. (video z přednášky zde)

(Recetox, Masarykova Univerzita, náš přední pedolog)

Půda živitelka stromů i lidí


Ing. Jakub Esterka (video z přednášky zde)

(krajinný ekolog, sdružení Krajináři)

Strom v krajině, specifika jednotlivých stromů, duše stromů


Mgr. Vít Hrdoušek (video z přednášky zde)

(jeden z hlavních organizátorů „Slavnosti oskoruší“, projektový manažer Mikroregionu Strážnicko, místostarosta Tvarožné Lhoty)

Ovoce naší země: tradiční ovocné odrůdy v Moravské krajině


Mgr. Pavel Rotter (video z přednášky zde)

(místopředseda o.s. Větvení)

Seznámení s myšlenkou „Alejí života“
 

RNDr. Mojmír Vlašín (video z přednášky zde)

(český zoolog a ekolog, politik, člen aktivní občanské společnosti, popularizátor ekologie, člen Ekologického Institutu Veronika)

Aleje a solitéry v dnešní krajině, krajina domova
 

Tamara Faberová M.Sc. (video z přednášky zde)

(projektová koordinátorka, navrhuje zahrady a výsadby do krajiny, organizuje dobrovolnická sázení a kurzy s Hnutím Brontosaurus)

Praktické aspekty výsadby alejí

 

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha PhD. (video z přednášky zde)

(kněz, přírodovědec, polárník, pedagog a spisovatel)

Duchovní rozměr krajiny

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás